Πυριτικό ασβέστειο

Οι πλάκες πυριτικού ασβεστείου συνδιάζουν υψηλή θερμοκρασία
λειτουργείας , με σχετικά χαμηλό βάρος , και καλή μηχανική αντοχή.
Εφαρμόζεται σε φούρνους σαν πρώτη μόνωση μετα το μεταλλικό
τοίχομα , λέβητες , τζάκια ,κ.α

Κατηγορία: ID: 920

Κατάταξη Θερμοκρασίας: 1100 ° C
Πυκνότητα: 260 kg / m 3 (± 10%)
Πορώδες: 90 Vol .-%
Αντοχή σε θλίψη: 1,6 N / mm2
Αντοχή σε θλίψη μετά από 12 ώρες ψήσιμο σε: 750 ° C 1,2 N / mm2 950 ° C 1,0 N / mm2
Ειδική θερμότητα: 0,8 – 1,2 kJ / kgK
Θερμική γραμμική μεταβολή: μετά από 12 ώρες ψήσιμο σε: 1050 ° C -1,5%
Τιμή pH: περ. 10

Θερμική αγωγιμότητα
200°C 0,09 W/mK
400°C 0,11 W/mK
600°C 0,13 W/mK
800°C 0,16 W/mK

Διαστάσεις πλάκας:1000χ610χ25mm