• Πυριτικό ασβέστειο

    Οι πλάκες πυριτικού ασβεστείου συνδιάζουν υψηλή θερμοκρασία
    λειτουργείας , με σχετικά χαμηλό βάρος , και καλή μηχανική αντοχή.
    Εφαρμόζεται σε φούρνους σαν πρώτη μόνωση μετα το μεταλλικό
    τοίχομα , λέβητες , τζάκια ,κ.α

    View Product