Εισαγωγή

H ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ λειτουργεί αυτή την ιστοσελίδα για την παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που παρέχουμε.

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν (τoυς Όρους Χρήσης) προσεκτικά πριν τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος για την πρόσβασή σας και τη χρήση μόνο με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, εσείς και ο φορέας που είστε εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπείτε, δεσμεύεστε από κάθε διάταξη των Όρων Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους Χρήσης, μην κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Σκοπός

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου.

Στο βαθμό που οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες ή εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω του URL μας http://www.pirotek.gr διέπονται από πρόσθετες ή διαφορετικές πρακτικές ή πολιτικές, οι πρακτικές ή πολιτικές θα είναι προσβάσιμες σε αυτή τη σελίδα.

Τροποποιήσεις

H ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωσή σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης που ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά την αποστολή των αλλαγών σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θα σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Πνευματική ιδιοκτησία

Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά κείμενα, γραφικές εικόνες, ήχο, βίντεο, κώδικα html, κουμπιά, τα εμπορικά σήματα, λογισμικό, λογότυπα) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς αλλού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και γίνονται αντιληπτά σαν δικαιώματα τρίτων.

Το ανωτέρω περιεχόμενο δεν μπορεί να πωληθεί, διανεμηθεί, διαβιβαστεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί ή αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου απαγορεύεται ρητά και μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δίκαιο ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε μόνο στην οθόνη και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της ιστοσελίδας στον προσωπικό σας υπολογιστή για ιδιωτικούς και προσωπικούς σκοπούς ή / και σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιορισμοί της χρήσης του Web Site

Εκτός των άλλων περιορισμών που ορίζονται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, συμφωνείτε ότι:

  • δεν πρέπει να αποκρύψετε την προέλευση των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας

  • δεν πρέπει να τοποθετείτε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα

  • δεν θα χρησιμοποιείται η πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, τις πληροφορίες, την εφαρμογή ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ

  • ορισμένες περιοχές του Web Site μπορεί να περιορίζονται στους προμηθευτές και/ή τους πελάτες της ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ και να είναι προσβάσιμες μόνο στα μέλη

Εάν εγγραφείτε για να γίνετε μέλη στο "Κέντρο Συνεργατών”, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο μέσω της ενότητας “Eπικοινωνία” για να αποκτήσετε όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών εισόδου μέλους και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και για τον περιορισμό σας πρόσβασης στον υπολογιστή σας. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για σας σας δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κάτω από την αναγνώριση μέλους και τον κωδικό σας.

Αποποίηση εγγυήσεων

Η ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ έχει συντάξει και οργανώσει το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου με τις καλύτερες γνώσεις της και το παρέχει "ως έχει". Καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση δεν παρέχεται, ρητή ή σιωπηρή, για την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την επικαιρότητα, ή την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου ή στη μη ύπαρξη ιών στην ιστοσελίδα .

Οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτάται από εσάς από την ιστοσελίδα δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητώς από την ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Η ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να κλείσει την ιστοσελίδα κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Περιορισμός ευθύνης

Συμφωνείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με δική σας ευθύνη. Η ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ή άλλη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους (είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, εγγύηση ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία) που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης του παρόντος δικτυακού ιστότοπου, από ανακρίβειες ή παραλείψεις σε αυτήν την ιστοσελίδα, από τις αποφάσεις που μπορείτε να κάνετε με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, από τους ιούς από αυτό την ιστοσελίδα, ή μη-προσβασιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου, ακόμη και αν η ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο ή με τους Όρους Χρήσης, η μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση είναι η διακοπή τη χρήσης της ιστοσελίδας.

Οικονομικές απαιτήσεις

Τίποτα από όσα περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν θεωρείται ότι είναι είτε συμβουλές οικονομικής φύσεως για τον χρήστη ώστε να ενεργήσει ή να μην ενεργήσει με οποιονδήποτε τρόπο ή πρόσκληση για επένδυση ή διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης, εισηγμένες ή μη εισηγμένες, στην ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ ή σε οποιοδήποτε των φορέων της.

Ο δικτυακός τόπος δεν έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, όπως απαιτείται κάθε φορά που υπάρχει μια δημόσια προσφορά ή χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ορισμένες πληροφορίες που συζητούνται σε αυτήν την Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσουν δηλώσεις για το μέλλον όσον αφορά τις δημοσιονομικές θέσεις, τα αποτελέσματα των εργασιών, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανική στρατηγική της ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ. Γενικότερα, όταν χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα, οι λέξεις "προβλέπουν": , "στόχο" ", " περιμένουν (s ) ", " προτίθεται ", , " πιστεύουν ", " πρόβλεψη " και παρόμοιες εκφράσεις προορίζονται να προσδιορίσουν δηλώσεις για το μέλλον. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε υποθέσεις που μπορούν να αποδειχθούν ανακριβείς και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων και των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το κόστος των πρώτων υλών, την ικανότητα να επιτευχθεί μείωση του κόστους χωρίς αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες, τα θέματα του περιβάλλοντος ρύθμισης και γενικά οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Η ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ δεν έχει καμία ευθύνη για την ενημέρωση των δηλώσεων αυτών υπό το φως των νέων πληροφοριών ή μελλοντικών ή άλλες εκδηλώσεις.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα σε αυστηρή συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και με τρόπο που δεν έχει, κατά την απόλυτη κρίση της ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ, αρνητικό αντίκτυπο στην καλή θέληση ή τη φήμη της εταιρείας και δεν οδηγεί σε καμία ενέργεια η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει την ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ να παραβεί οποιονδήποτε νόμο, απόφαση ή κανονισμό που ισχύουν για την ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε ανά πάσα στιγμή να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ, τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες και τους αντίστοιχους διευθυντές και υπαλλήλους τους, ενάντια σε όλες τις ενέργειες, διαδικασίες, έξοδα, αξιώσεις, ζημίες, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και δαπάνες απολύτως σταθερές προκαλέσατε στην ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με (i) οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο περιεχόμενο που παρέχετε σε ή μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και (ii) τη χρήση ή την κακή χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό αξιώσεις περί προσβολής.

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα επιτρέπονται, με την προϋπόθεση ότι η ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ έχει ενημερωθεί πριν από τη δημοσίευση του συνδέσμου “Επικοινωνία”. H ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια αυτή στο μέλλον. Με τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις συνδέσεις αυτές, η ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ δεν κάνει καμία κρίση ή παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με τις τοποθεσίες Web που παρέχουν τέτοιες συνδέσεις και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες Web που δεν εκτελούνται, ελέγχονται ή εποπτεύονται από την ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας. Αν ακολουθήσετε αυτές τις συνδέσεις, θα φύγετε από την ιστοσελίδα, και η χρήση θα υπόκειται στους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε αυτές τις ιστοσελίδες. Με την παροχή αυτών των δεσμών η ΠΥΡΟΤΕΚ ΑΕ δεν διατυπώνει καμία κρίση ή εγγύηση σε σχέση με τους δικτυακούς τόπους που είναι προσβάσιμοι μέσω των συνδέσμων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Έχετε ήδη λογαριασμό;
Κάντε Σύνδεση ή Επαναφορά Κωδικού