Ο οίκος ROCKWOOL είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ορυκτοβάμβακα , και είναι ο εφευρέτης του ορυκτοβάμβακα .Με τις μεγαλύτερες δαπάνες σε επιστημονικό προσωπικό, επιτυγχάνοντας καθαρότητα προϊόντος της ίνας 100%.

rockwoollogo


Ο οίκος CALDERYS είναι ο μεγαλύτερος οίκος στον τομέα παραγωγής πυριμάχων μαζών, με εξερετικής ποιότητας προ’ι’όντα, εφαρμοσμένα απο τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

claderyspage1


Τα αφρώδη μονωτικά ISOLANT E K-FLEX παρουσιάζουν πολύ καλή συνάρτηση σχέσης ποιότητας /τιμής, ακολουθώντας όλες τις σύνχρονες προδιαγραφές.

k-flex-logo

 

Ο οίκος KLEVERS είναι ένας απο τους πρώτους παραγωγούς υαλουφασμάτων στη Ευρώπη, με μία μεγάλη σειρά προ’ι’όντων για πολλές εφαρμογές, ακολουθώντας όλες τις σύνχρονες προδιαγραφές, τόσο στην ξηρά , όσο και στη ναυτηλία. Ως εκπρόσωποι του οίκου συμβάλαμε στην σύνταξη σύνχρονων προδιαγραφών για την κατάργηση του αμιάντου τόσο στην βιομηχανία- ναυτιλία όσο και στο Πολεμικό Ναυτικό.

logo_klevers


ο οίκος Foster από τις Η.Π.Α. διαθέτει επικαλυπτικές μαστίχες, πυρίμαχες μαστίχες , πάστες προστασίας από οξέα, σύστημα εγκλωβισμού αμιάντου.

 

l_foster


ο οίκος IRIS Γαλλίας παράγει πυρίμαχα μεταλλικά άγκιστρα  για την στερέωση χυτού ή εκτοξευτής μάζας σε φούρνους βαριάς βιομηχανίας

 iris-logo

Ο κεραμοβάμβακας THERMSTRONG παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες,χωρίς ιδιαίτερη πτώση ινών , με ελάχιστη ακατέργαστη πρώτη ύλη .Δείγματα των προ’ι’όντων του οίκου έχουν σταλεί σε εργαστήρια για την διαπίστευση των χαρακτηριστικών τους.


Ο Δανέζικος οίκος DMS (Danish Marine System) με δραστηριότητες που είναι εστιασμένες αποκλειστικά στον τομέα της ναυτιλίας για υλικά επιπεδοποίησησς καταστρωμάτων , με τεχνική υποστήριξη- επίβλεψη, για μεγάλα και μικρά έργα .Όλα τα υλικά του είναι συμφωνα με IMO.

 

O Δανέζικος οίκος MARLON δραστηριοποιείτε στον χώρο βιομηχνικών & κτιριακών αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων. Απο το 1978.Η μακροχρόνια παραμονή του στον τομέα του, οφείλεται στην υψηλή ποιότητα των υλικών του.

 

Ο οίκος SKAMOL είναι ένας απο τους τρείς μεγάλους παραγωγούς προ’ι’όντων πυριτικού ασβεστείου στην Ευρώπη , με έδρα την Δανία. Με μια μεγάλη σειρά προ’ι’όντων εκτος απο πυριτικό ασβέστειο, όπως μονωτικά τούβλα ,βερμικουλίτη , κ.α.